Tin tuyển dụng

Thành tựu nổi bật

Thông tin chứng nhận

Sản phẩm Ống


           
 uPVC     HDPE     PPR       PE Gân xoắn

 

 Các Phụ kiện


 uPVC - ISO 4422
 uPVC - ASSTM 2241
 
 HDPE Hàn gia công
HDPE Đúc
 
 PPR
 
PE Gân Xoắn